Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Живко Накев

Данни за контакт

Адрес: бул.,,Симеон Велики,,N 3-Шумен-9700-България
Правен статут: Асоциация или фондация 0

Материал

Животните

Говеда Яребици
Пилета Фазани
Патици Прасета X Източнобалканска свиня
Кози Гълъби
Гъски (домашни) Пъдпъдъци
Токачки Зайци
Коне Пуйки

Вида на материала, поддържа:

Съвременни породи и разновидности Традиционни породи и разновидности Популации в естествена среда Друг
X X

Вид на съхранявания материал:

Жива колекция или популация Сперма Клетки от яйца/тъкан от яйчник/ембриони Семена Тъканна култура Клетки Друг

Описание на колекцията:

Стартова дата на колекцията/популацията: 2001 – 2010
Очакван период на поддържане на колекцията (в години): > 25
Процент на женски животни: 95%

Цели и идентичност

Географския произход на материала в колекцията: Национален
Мениджмънт на популацията:

  • in situ

Целта за поддържане на колекцията/популацията:

Консервация Проучване Размножаване Обучение Разпространение на информация Друга
X X X X

Дейности

Управление

Дублиране на материали и документация

Общото ниво на надеждността на колекцията

Условия за съхранение на колекция

  • Жива популация

Условия за достъп и разпространение

Доставчици Получатели

Разпространение на материали (годишно)

Бюджет и финансиране

Източници на финансиране (в %)

Разпределяне на бюджет (в %)

Print This Resource
Return to the map »