Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Генетични проби

Тип на генетични ресурси

  • Animal genetic resources (AnGR)

Данни за контакт на базата данни/инвентарна система

Име: Фериха Церкова
Адрес: Варна 9000 България
Телефонен номер: 00359897 25 89 56
Имейл

Данни за контакт на ИТ мениджъра на базата данни/инвентарната система

История на базата данни/инвентарната система

Период на установяване на базата данни/инвентарната система: After 2010
Мотиви за създаването на базата данни/инвентарната система: Проучване на генетични рибни ресурси

Съдържание на базата данни/инвентарната система

Преобладаващ географския произход на материала в базата данни/инвентарната система: National
Вид управлявани колекции/популации съдържащи се в базата данни/инвентара:

  • in situ

Тип на данните, включени в базата данни/инвентара:

  • Genetic (genes, markers, sequences) data

Еволюция на броя на записите през последните 10 години: Малко увеличение

Използване на базата данни/инвентара

Средногодишен брой на потребителите в следните две групи:

Вътрешни потребители: 5
Външни потребители: 3
Честота на консултиране на потребителите с базата данни/инвентара:20-50 пъти
Еволюция на броя на потребителите през последните 10 години: Малко увеличение

Потребителски интерфейс

Опции за достъп предлагани от базата данни/инвентара:

  • Вътрешен достъп чрез LAN (в управленската организация)

Достъпност на базата данни/инвентара на английски език: Да

Инструменти

Print This Resource
Return to the map »